Abolicja

 

Rodzaj generalnego aktu łaski występujący w prawie karnym – wydawany w formie ustawy przez parlament, na mocy którego daruje się (przebacza) określone rodzaje przestępstw (poprzez podanie nazwy czynu, rodzaju zagrożenia karą oraz dat których czyny dotyczą). Dotyczy ona przestępstw, w których sprawcy zostali ujawnieni, lecz jeszcze nie osądzeni, jak i tych, których sprawcy są nieznani. 

Przedmiotowy akt łaski występuje w dwóch postaciach:

Abolicji pełnej – zawierająca formułę: „przebacza się i puszcza w niepamięć” – taka abolicja w pełni zamyka drogę do skazania, postępowania wszczęte umarza się a kary już wymierzone ulegają zatarciu.

Abolicji w zakresie węższym – zawierająca formułę: „nie wszczyna się postępowania a wszczęte umarza” nie zawiera w sobie zatarcia skazania.

 

Powrót do strony głównej