Akta Sprawy

Jest to zbiór dokumentów zgromadzonych w toku postępowania  odnoszących się do konkretnej sprawy sądowej lub przed organem np. administracyjnym. Akta każdej sprawy są umieszczone w oddzielnej okładce, sporządzonej według wzoru i oznaczonej sygnaturą.

Karty znajdujące się w aktach sprawy są zszyte i ponumerowane. Jeden tom akt sprawy może zawierać do 200 kart. Dokumentami znajdującymi się w aktach mogą być protokoły, zarządzenia, postanowienia, pisma, wnioski, notatki, wypełnione formularze, plany, fotokopie lub rysunki.

 

 

Powrót do strony głównej