Amnestia

To zbiorowy akt łaski,  którego założeniem jest złagodzenie lub darowanie kar za popełnione przestępstwa (prawomocnie orzeczonych) w określonych kategoriach spraw.

Jako akt generalny ma charakter zbiorowy dotyczących wszystkich osób spełniających wymogi objęcia amnestią, jest to cecha odróżniająca od ułaskawienia.

 

Jednym z powodów amnestii może być zmiana polityki kryminalnej państwa, przepełnienie zakładów karnych itp.

Amnestia jest najczęściej stosowana wraz z abolicją.

 

Powrót do strony głównej