Areszt

Areszt może być rozumiany w prawie na różne sposoby zależnie od dziedziny prawa do której się odnosi.

Zgodnie z postanowieniami  kodeksu wykroczeń areszt jest jedną z przewidzianych w nim kar.

W prawie cywilnym areszt to jeden ze środków stosowanych w toku egzekucji, służący zmuszeniu dłużnika do zachowania zgodnego z nałożonym na niego obowiązkiem. Areszt stosuje wyłącznie sąd. Stosowanie aresztu regulują przepisy art. 1056-1059 k.p.c.

Natomiast w prawie karnym występuje pojęcie - areszt wojskowy – który jest jedną z kar pozbawienia wolności stosowanych tylko wobec żołnierzy.

Najczęściej areszt jest dorozumiany ze znaczeniem zawartym w postępowaniu karnym, gdzie nosi nazwę tymczasowego aresztowania.

 

Powrót do strony głównej