Asesor

Urzędnik państwowy w sądach administracyjnych, prokuraturach, notariacie oraz izbach komorniczych, który odbył wymaganą aplikację i zdał odpowiednie egzaminy, lecz nie uzyskał jeszcze nominacji.

Asesura, jest okresem próby - stażem, który polega na zdobywaniu praktyki i doświadczenia zawodowego, zazwyczaj poprzez wykonywanie czynności właściwych dla zastępowanego organu, czyli prokuratora, komornika, notariusza.

 

Powrót do strony głównej