Bezpodstawne wzbogacenie

Jedno ze źródeł odpowiedzialności cywilnej, polega na osiągnięciu korzyści majątkowej bez podstawy prawnej kosztem innej osoby.

Jest ono podstawą roszczenia majątkowego – bezpodstawnie wzbogacony jest obowiązany do wydania korzyści w naturze, a gdyby nie było to możliwe (np. gdy przedmiot wzbogacenia został zbyty, utracony lub uszkodzony) – do zwrotu jej wartości osobie, kosztem której korzyść została odniesiona (art. 405 k.c.).

Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo, jako naprawienie szkody. Natomiast jeżeli ten, kto uzyskał korzyść rozporządził nią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi na tę osobę trzecią.

 

Powrót do strony głównej