Bigamia

Jest występkiem określonym w art. 206 k.k.. Polega na zawarciu nowego małżeństwa pomimo pozostawania w związku małżeńskim. Karą z ten czyn jest grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do lat 2.

Ponadto jeżeli druga osoba ma świadomość, że zawiera związek małżeński z osobą niebędącą stanu wolnego, to odpowiada razem z nią jako podżegacz lub pomocnik.

 

Powrót do strony głównej