Bójka

Jest przestępstwem określonym w art. 158 k.k.. W rozumieniu prawa jest to starcie fizyczne co najmniej trzech osób (z których każda z nich atakuje oraz się broni), podczas którego naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie wymienionych powyżej. 

Przepis art. 158 k.k. definiuje różną odpowiedzialność sprawcy, w zależności od uszczerbku jakiego doznał pokrzywdzony.

Jeżeli w bójce lub pobiciu, naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. lub w art. 157 § 1 k.k., sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Natomiast jeżeli, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, sprawca używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego narzędzia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Powrót do strony głównej