Cena urzędowa

 

Jest to cena narzucona odgórnie przez państwo. Wzajemne roszczenia stron w takim przypadku regulują przepisy art. 537-541 k.c.

Kodeks cywilny rozróżnia cztery rodzaje cen urzędowych:

- ceny sztywne (cena jest ściśle określona zarządzeniem),

- ceny minimalne (cena zapłacona nie może być niższa od określonej),

- ceny maksymalne (cena zapłacona nie może być wyższa od określonej),

- ceny wynikowe (organ państwowy ustala, w jaki sposób ma być obliczona cena).

 

Ceny urzędowe mogą być wprowadzane rozporządzeniem Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 5 lipca 2001 o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Obecnie, z mocy samej tej ustawy (art. 5), obowiązują ceny urzędowe produktów leczniczych i wyrobów medycznych objętych finansowaniem ze środków publicznych.

 

Powrót do strony głównej