Cena wynikowa

 

(art. 540 k.c.) Jest to cena urzędowa, która obowiązuje wtedy, gdy właściwy organ państwowy ustalił, w jaki sposób sprzedawca ma obliczyć cenę za rzeczy danego rodzaju lub gatunku. Wówczas stosuje się, zależnie od właściwości takiej ceny, bądź przepisy o cenie sztywnej, bądź przepisy o cenie maksymalnej.

 

Powrót do strony głównej