Cena wywołania

 

(art. 867 k.p.c.) Występuje w sytuacji, gdy komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej zajęte ruchomości, niesprzedane według przepisów poprzedzających. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę wartości szacunkowej. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

 

Powrót do strony głównej