Cudzoziemiec

 

(łac. peregrinus) Osoba pochodząca z innego kraju, nieposiadająca obywatelstwa kraju, w którym przebywa. Cudzoziemcem może więc być obywatel obcego państwa lub bezpaństwowiec.

 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o cudzoziemcach (będącej uzupełnieniem ustawy z dnia 2.04.2009 r. o obywatelstwie polskim) „cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego.”

 

 

Powrót do strony głównej