Czynność prawna - jednostronna

(art. 104 k.c.) Jest to czynność prawna, która dochodzi do skutku przez oświadczenie woli tylko jednej strony. 

Jednostronną czynnością prawną jest np. udzielenie pełnomocnictwa, akt fundacyjny, testament, przyjęcie i odrzucenie spadku, porzucenie rzeczy, objęcie w posiadanie rzeczy niczyjej czy wypowiedzenie stosunku prawnego.

 

Powrót do strony głównej