Czynność prawna

Jest to świadome, swobodne zachowanie się osoby w ramach obowiązującego prawa, którego celem jest osiągnięcie określonych skutków cywilnoprawnych, np. przeniesienia własności jakiegoś przedmiotu, czyli kupno i sprzedaż.

Żeby dana czynność prawna stała się czynnością skuteczną i doszła do skutku, musi składać się z elementów, które przewiduje dla niej przepis prawa – musi zawierać w sobie co najmniej jedno oświadczenie woli osoby fizycznej.

Czynności prawne są aktami o doniosłości społecznej, ponieważ kształtują sytuację prawną nie tylko tych podmiotów, które dokonują czynności, ale i innych „uwikłanych” w stosunki prawne. Zgodnie z art. 56 k.c., czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Dlatego w prawie polskim instytucja czynności prawnej uwzględnia nie tylko akty woli działających podmiotów, ale również interesy innych osób.

 

Powrót do strony głównej