Czynny żal

Jest to jedna z instytucji prawa karnego, która opisuje sytuację gdy potencjalny sprawca odstępuję od działań zmierzających do popełnienia przestępstwa - np. pozbywa się środków  potrzebnych do popełnienia czynu zabronionego, zawiadamia organy państwowe o mającym nastąpić przestępstwie. Według przepisów karnych w wielu wypadkach pozwala na złagodzenie kary lub wręcz na całkowite uniknięcie przez sprawcę odpowiedzialności karnej.

Znajduję się on w art. 15  kodeksu karnego:

§ 1. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

 

 Powrót do strony głównej