Czynsz

(art. 659 k.c.) - (niem. zins – 'podatek', 'dzierżawa', od łac. census – 'wycena') Jest to powtarzające się okresowe świadczenie majątkowe pobierane przez właściciela nieruchomości lub gruntów za udzielone osobie fizycznej lub prawnej prawo używania ich lub użytkowania w formie wynajęcia lub wydzierżawienia. Stąd rozróżnia się dwa rodzaje: czynsz najmu i czynsz dzierżawny. 

Czynsz najmu - jest to periodyczna opłata pieniężna za prawo używania lokalu, pobierana przez wynajmującego od najemcy.

Czynsz dzierżawny - z tytułu dzierżawy gruntów (odpowiednik - tenuta dzierżawna lub dzierżawa) - jest to opłata za użytkowanie gruntu przenoszona przez dzierżawcę na rzecz wydzierżawiającego.

Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju, np. w naturze w postaci owoców z sadu, jako zapłata za dzierżawę.

 

Powrót do strony głównej