Dłużnik

Osoba (prawna lub fizyczna) zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego;

Także strona postępowania egzekucyjnego - osoba wskazana jako dłużnik w dokumencie zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

 

Powrót do strony głównej