Dni wolne od pracy

Określone kalendarzowo dni wolne od świadczenia pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy, które mogą być przeznaczone na odpoczynek lub załatwienie prywatnych spraw.

Dni wolne od pracy mogą być wolne ustawowo, tj. na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących ustaw lub układów zbiorowych (np. 1 stycznia – Nowy Rok, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych), lub wynikać z przyjętego u pracodawcy rozkładu czasu pracy (np. wolne soboty).

 

Powrót do strony głównej