Dobrowolne poddanie się karze (w postępowaniu przygotowawczym – art. 335 k.p.k.)

Podobnie jak w dobrowolnym poddaniu się karze z art. 387 k.p.k. które może być złożone przez oskarżonego na rozprawie, ta instytucja dobrowolnego poddania się karze (czyli skazania bez przeprowadzenia rozprawy) występuje na etapie postępowania przygotowawczego – prowadzonego przez prokuratora.

 

Zgodnie z treścią art. 335 k.p.k. prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych w kodeksie karnym za przypisany mu występek, bez przeprowadzenia rozprawy (wyrok skazujący zapada na posiedzeniu), jeżeli:

- sprawa dotyczy występku zagrożonego karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności,

-  okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,

- postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

 

Uzgodnienie może obejmować również poniesienie przez oskarżonego kosztów postępowania.

 

Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa powyżej, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.

Instytucje konsensualnego zakończenia sprawy karnej z art. 335 i 387 k.p.k.  mają przyczynić się do uproszczenia i przyspieszenia postępowania w sprawach, w których na podstawie porozumienia pomiędzy jego uczestnikami - rysuje się perspektywa rezygnacji z uciążliwego i długotrwałego postępowania dowodowego.

 

 Powrót do strony głównej