Dokształcenie

(art. 197 k.p.) Obowiązek dokształcania się, spoczywający zarówno na młodocianych, którzy są zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego, jak i na tych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zawartej w celach zarobkowych.

Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat, a w szczególności:

- w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, jeżeli szkoły takiej nie ukończył,

- w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej lub w formach pozaszkolnych.

 

Powrót do strony głównej