Domniemanie

Uznanie istnienia niestwierdzonego faktu na podstawie innych ustalonych faktów, pozostających z nim w związku; presumpcja.

 

Wyróżnia się następujące rodzaje domniemań:

- faktyczne – opiera się na rozumowaniu, doświadczeniu życiowym, weryfikowane empirycznie – np.  domniemanie śliskiej jezdni po ulewnym deszczu;

- prawne – wynika z przepisu prawa, który nakazuje przyjęcie pewnych faktów za stwierdzone, są wiążące dla sądu; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza. np. domniemanie ojcostwa, niewinności;

- wzruszalne - możliwe do obalenia dowodem przeciwnym, np. skazanie oskarżonego obala domniemanie niewinności;

- niewzruszalne - nie można go obalić dowodem przeciwnym, jeżeli przesłanka jest prawdziwa - obecnie praktycznie nie występują;

- formalne - przyjmuje się za udowodniony fakt a dopóki należycie nie zostanie udowodniony fakt mu przeciwny;

- materialne - za udowodniony uważa się stan b, jeżeli w postępowaniu został należycie wykazany stan a.

 

Powrót do strony głównej