Dozór kuratora sądowego

Jest to forma oddziaływania wychowawczego na osobę skazaną z warunkowym zawieszeniem wykonania kary lub warunkowo przedterminowo zwolnioną od odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Oddanie sprawcy przestępstwa pod dozór przewidują przepisy kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego jak również kodeksu karnego skarbowego.

Jest to najbardziej powszechny środek związany z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie.

Obowiązkiem skazanego w okresie dozoru jest stały i systematyczny kontakt z kuratorem sprawującym dozór oraz wykonywanie wszystkich obowiązków nałożonych przez sąd.

 

Jeśli w okresie dozoru skazany narusza warunki okresu próby, sąd – na wniosek kuratora - może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności.

 

Powrót do strony głównej