Dozór policji

Jest to wolnościowy (nieizolacyjny) środek zapobiegawczy, którego istota tkwi w tym, iż oddany pod ten dozór podejrzany (oskarżony), pozostaje na wolności, ale ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora o jego zastosowaniu.

Dozór Policji jest instytucją karnego prawa procesowego, która ma na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego.

 

Zakres oraz rodzaj wymagań stawianych oskarżonemu (podejrzanemu) w ramach dozoru wyznacza się adekwatnie do potrzeb konkretnego przypadku. Wymagania te mogą polegać m in. na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, obowiązku periodycznego zgłaszania się do organu dozorującego (np. na posterunek policji), zawiadamiania o zamierzonym terminie wjazdu i powrotu.

 

Powrót do strony głównej