Dożywocia umowa

(art. 908 k.c.) Jest to umowa, w której zbywca zobowiązuje się przenieść własność nieruchomości na nabywcę w zamian za zapewnienie mu dożywotniego utrzymania.

Nabywca w braku odmiennej umowy, powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

 

Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

 

W wypadkach wyjątkowych (np. rażącej niewdzięczności, braku szacunku) sąd może rozwiązać umowę dożywocia.

 

Powrót do strony głównej