Droga konieczna

(art. 145 k.c.) Służebność gruntowa polega na ustanowieniu drogi prowadzącej do drogi publicznej, która przebiega przez nieruchomość sąsiada.  

Ustanowienie drogi publicznej wymaga zapłaty wynagrodzenia dla właścicieli gruntów sąsiednich od właściciela, którego nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich.

 

Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić.

 

Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

 

Powrót do strony głównej