Dziedziczenie ustawowe

(art. 931 - 940 k.c.) Jest to rodzaj powołania do spadku, który ma miejsce gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, jest on nieważny bądź osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami.

Dziedziczenie ustawowe może dotyczyć całości spadku - gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą, albo jego części - gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

Do dziedziczenia ustawowego powołuje się kolejno: zstępnych, małżonka, wstępnych, rodzeństwo, dziadków, pasierbów, gminę oraz Skarb Państwa. Kodeks cywilny szczegółowo dziedziczenie ustawowe normuje.

 

Powrót do strony głównej