Egzekucja świadczeń niepieniężnych

(art. 1041 k.p.c.) Do egzekucji świadczeń niepieniężnych stosuje się przepisy art. 1014 – 1059 k.p.c..

Egzekucja świadczeń niepieniężnych w odróżnieniu od egzekucji świadczeń pieniężnych, nie ma na celu ściągnięcia określonej kwoty pieniężnej od dłużnika, a sprowadza się do uzyskania od niego określonego zachowania bądź oznaczonych rzeczy (ruchomości).

 

Egzekucję świadczeń niepieniężnych, ze względu na przedmiot egzekucji, można podzielić na:

- egzekucję obowiązku wydania rzeczy ruchomej,

- egzekucję obowiązku wydania nieruchomości, statku bądź opróżnienia pomieszczenia lub lokalu,

- egzekucję oświadczenia woli,

- egzekucję obowiązku wykonania czynności zastępowalnej,

- egzekucję obowiązku wykonania czynności niezastępowalnej,

- egzekucję obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela.

 

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności oraz złożeniu do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego komornik, w którego okręgu dana rzecz się znajduje, powinien odebrać ją dłużnikowi i wydać wierzycielowi.

 

Powrót do strony głównej