Egzekucja - zbieg

Zbieg egzekucji to sytuacja, w której do tego samego prawa majątkowego lub tej samej rzeczy dłużnika kierowana jest równocześnie egzekucja sądowa i administracyjna albo dwie lub więcej egzekucji sadowych prowadzonych przez różnych komorników.

Istotnym jest, że zbieg egzekucji ma miejsce tylko, gdy egzekucja dotyczy świadczeń pieniężnych, w przypadku gdy równocześnie z egzekucją świadczeń pieniężnych prowadzona jest egzekucja świadczeń niepieniężnych, nie mamy do czynienia ze zbiegiem. Zbieg egzekucji sądowej nie zachodzi także, jeżeli ten sam komornik dokonuje na wniosek kolejnego wierzyciela zajęcia praw lub rzeczy dłużnika, które zostały przez niego uprzednio zajęte w sprawie egzekucyjnej innego wierzyciela.

Sytuacje, w których dochodzi do zbiegu egzekucji są stosunkowo częste, gdyż problemy finansowe dłużników, zwłaszcza prowadzących działalność gospodarczą, w chwili wszczynania wobec nich egzekucji są już zazwyczaj mocno nawarstwione. Dodatkowo, od czasu gdy wierzyciele uzyskali możliwość wyboru komornika prowadzącego egzekucję sądowa, zbieg stał się zjawiskiem powszechnym.

Oczywiście prowadzenie egzekucji w warunkach zbiegu byłoby uciążliwe zarówno dla wierzycieli, jak i organów egzekucyjnych. Przepisy procedury cywilnej zawierają wiec stosowne uregulowania zmierzające do wyeliminowania takich sytuacji i rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny będzie prowadził dalszą egzekucję.

 

Powrót do strony głównej