Prawo administracyjne

  

     W tym dziale znajdą Państwo między innymi główne ustawy i kodeksy z zakresu prawa administracyjnego, jak i wiele innych.

     Każda z zamieszczonych ustaw ma swój unikalny spis treści, który pozwoli Państwu szybko oraz komfortowo wyszukać odpowiednie przepisy.

   

Zapraszamy do korzystania

Zespół portalu pozwywnioski.pl

    


 

Znajdź kodeks lub ustawę:

1) Kodeks postępowania administracyjnego

2) Ustawa Prawo o ustroju sądów administracyjnych

3) Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

4) Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

5) Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

6) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

7) Ustawa o samorządzie gminnym

8) Ustawa o samorządzie powiatowym

9) Ustawa o samorządzie województwa

10) Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

11) Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy

12) Ustawa Prawo o ruchu drogowym

    


Stan prawny na lipiec 2014 roku.