Prawo cywilne

  

    W tym dziale znajdą Państwo ustawy i kodeksy z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania w sprawach cywilnych, jak i wiele innych.

     Każda z zamieszczonych ustaw ma swój unikalny spis treści, który pozwoli Państwu szybko oraz komfortowo wyszukać odpowiednie przepisy.

 

Zapraszamy do korzystania

Zespół portalu pozwywnioski.pl

  


 

Znajdź kodeks lub ustawę:

1) Kodeks cywilny

2) Kodeks postepowania cywilnego

3) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych *

4) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

5) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

6) Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

7) Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

8) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

  


Stan prawny na lipiec 2014 roku.

* - Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - wg stanu prawnego na dzień 27.10.2014 r.