Prawo gospodarcze

    

      W tym dziale znajdą Państwo między innymi główne ustawy i kodeksy z zakresu prawa handlowego, spółek handlowych i prawa gospodarczego, jak i wiele innych.

    Każda z zamieszczonych ustaw ma swój unikalny spis treści, który pozwoli Państwu szybko oraz komfortowo wyszukać odpowiednie przepisy.

 

Zapraszamy do korzystania

Zespół portalu pozwywnioski.pl

  


 

Znajdź kodeks lub ustawę:

1) Kodeks spółek handlowych

2) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

3) Ustawa Prawo dewizowe

4) Ustawa Prawo bankowe

5) Ustawa Prawo wekslowe

6) Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

7) Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze

8) Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

  


Stan prawny na lipiec 2014 roku.