Prawo karne

     

   W tym dziale znajdą Państwo między innymi główne ustawy i kodeksy z prawa karnego, wykroczeniowego oraz postępowania w sprawach karnych, jak i wiele innych.

   Każda z zamieszczonych ustaw ma swój unikalny spis treści, który pozwoli Państwu szybko oraz komfortowo wyszukać odpowiednie przepisy.

 

Zapraszamy do korzystania

Zespół portalu pozwywnioski.pl

 


 

Znajdź kodeks lub ustawę:

1) Kodeks karny

2) Kodeks postępowania karnego

3) Kodeks wykoroczeń

4) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie

5) Kodeks karny skarbowy

6) Kodeks karny wykonawczy

7) Ustawa o opłatach w sprawach karnych

8) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

9) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

10) Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod goźbą kary

11) Ustawa o świadku koronnym

 


Stan prawny na lipiec 2014 roku.