Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  

      W tym dziale znajdą Państwo między innymi główne ustawy i kodeksy z zakresu prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych, jak i wiele innych.

     Każda z zamieszczonych ustaw ma swój unikalny spis treści, który pozwili Państwu szybko oraz komfortowo wyszukać odpowiednie przepisy.

   

Zapraszamy do korzystania

Zespół portalu pozwywnioski.pl

    


 

Znajdź kodeks lub ustawę:

1) Kodeks pracy

2) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

3) Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

4) Ustawa o świadczeniach rodzinnych

5) Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

6) Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

7) Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy

8) Rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

      


Stan prawny na lipiec 2014 roku.